Osmanlı Müesseseleri Teşkilatı ve Medenıyeti Tarihine Genel Bakış

Müellifin Önsözü
Osmanlı Müesseseleri Teşkilâtı ve Medeniytei Tarihi