Belleten & Meydan Larousse

1939

“Macar Devlet Arsivi ve Tarihcesi” Belleten,Ankara 111/11-12, 447-457

1941

“II. Rakoczi Ferencz ve Tevabiine Dair Yeni Vesikalar” Belleten,V/20, 577-595
“Türk Vesikalarinin Nesri ve Bu isin Arz Ettigi Meseleler” Belleten,V/20, 607-616

1946

“1840’dan 1861’e Kadar Cebel-i Lubnan Meselesi ve Durziler” Belleten, X/40, 641-703

1955

“Fatih ve Balkanlar” Turkiye Turing Otomobil Kurumu Belleteni sayi 160,Mayis s.10-11

1956

“Kanuni Slutan Suleyman Devri Baslarinda Rumeli Eyaleti, Livalari, Sehir ve Kasabalari” Belleten XX/78 , 247-294

1957

“Arz ve Raporlarina Gore Ibrahim Paşa’nin Irakeyn Seferindeki ilk Tedbirleri ve Futuhati” Belleten, XXI/83, 449-482

1958

“Korvin Mathias (Matyas)’in Bayezid Il’e Mektuplari, Tercumeleri ve 1503 (909) Osmanli-Macar Muahedesinin Turkce Metni + Fransizcasi” Belleten, XXII/87, 369-381

1962

“XVI. yuzyil Baslarinda Trabzon Livasi ve Dogu Karadeniz Bolgesi” Belleten, XXVI / 102, 293-337

1966

“XV-XX yuzyillarda Merkezi ve Guney Dogu Avrupa’da Koylu Hareketleri Konusu Hakkinda”Belleten XXX/117

1967

“Tanzimat Hareketinin Osmanli Muesseseleri ve Teskilatina Etkileri” Belleten ,XXXI/121, 93-111

1970

“Deli Huseyin Paşa”
“Derebeylik”
“Dersim Isyanlari”
“Devrim (Ataturk Devrimleri)”
“Dirlik”
“Dobruca”

1971

“Dunya Savaslari (Turkiye Acisindan) Hazim Isguven ile.”
“Edirne (Tarih)”
“Emeviler”
“Ermeniler (Türk Idaresinde)”
“Erzurum Kongresi”
“Estergon”
“Evkaf Nezareti”
“Eyalet”
“Eyyubiler”
“Fetva”
“Filistin”
“Firar”
“Fuad Paşa, Kececizade”
“Girit”
“Girit Meselesi”
“Ikta”

1978

“La Structure des Relations Turco-Roumaines et des Raisons de Certains Hukumus, Ferman, Berat, et des Orders des Sultans addresses aux Princes de la Moldavie et de la Valacihe aux XVe XVIIe siécles” FRENCH

1979

“XVI. Yuzyilda Tasrali bir Türk Effendi Evi (F. Lajos’tan Tercume)”

“1579 SENESİNİN REUMLİ SUDÂRETİ SİCİLLERİNDEN BÂZI ÖNEMLİ KAYIDLAR”