Editörlükleri

 

PHILOLOGIAE  TURCICAE  FUNDAMENTA

Islam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi

1976 VI(3-4) “Ziya Gökalp’e göre Halkçılık, Milliyetçilik, Türkçülük”