Biyografi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi (1981-1982 yılı No # 12) “PROF.M.TAYYİB GÖKBİLGİN HATIRA SAYISI ” olarak neşredilmistir.Bu yayının ilk makalesi olan ” PROF.TAYYİB GÖKBİLGİN’İN ARDINDAN ” Prof.Mübahat Kütükoğlu tarafindan yazılmıştır.

“Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, pek muhterem ve pek değerli hocalarından birini daha kayb etmenin derin üzüntüsü içindedir.“ diye baslamaktadir  yazisina  Prof. Mübahat Kütükoğlu.

“Herbir makalesi değerli olduğu gibi , Rakoçi sempzyumunun İstanbul’da düzenlenmesindeki başarısı  da her zaman anılacaktır. İlk çalişmalarindan birisi olan bu konu bilim aleminde Gökbilgin’in adını sonsuza dek yaşatacaktır.” Prof. Mahmut Şakiroğlu

“Prof.Tayyip Gökbilgin (1907-1981) Cumhuriyet dönemi tarihçilerimiz içinde seçkin bir yer tutmaktadır. Gökbilgin, Osmanli tarihi üzerindeki araştirmalarıyla gerek doğuda gerek batıda haklı bir üne kavuşmuştur………..O, büyük bir tarihçi, büyük bir ilim adamı olduğu kadar  yüce bir insandi .“ Prof. Zeki Arıkan