III. T.T.K., Ankara

“Rumeli’nin iskaninda ve Türkleşmesinde Yürükler”