VII. T.T.K.

“1919 da Anadolu’da Yabancı İşgal ve Tahriklerinin doğurduğu problemler”

“Venedik Doju ve Leh kralına verilen bir kısım ahitnamelerin sekil ve mukteva bakımından taşısıkları önem ve tarihi gerçekler”