Yönettiği Tezler

DOÇENTLİK  TEZLERİ

1966 XVI. YÜZYILDA  MARDİN  SANCAĞI NEJAT  GÖYÜNÇ
1972 OSMANLI-İNGİLİZ İKTİSADİ MÜNASEBETLERİ  (1838-1850) MÜBAHAT  KÜTÜKOĞLU
1977 OSMANLI  İMPARATORLUĞU  VE  HİNDİSTAN  YOLU :
XVI.YÜZYILDA  TİCARET  YOLLARI ÜZERİNDE TÜRK-PORTEKİZ  REKABET  VE  İLİŞKİLERİ
SALİH  ÖZBARAN
1983 XVII.ASIR BAŞLARINA  KADAR  OSMANLI  İMPARATORLUĞUNDA  KADIASKERLİK  MÜESSESESİ. MEHMET  İPŞİRLİ

DOKTORA TEZLERİ

1971 OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA KADILIK MÜESSESESİ REFİK GÜR
1972 OSMANLI HUKUK TARİHİNDE MECELLE OSMAN ÖZTÜRK
1974 İLK OSMANLI MEDRESELERİ MUSTAFA LÜTFÜ BİLGE
1974 XVI. YÜZYILDA MUSUL EYALETİ NİLÜFER ABDÜLHAKİM
1975 OSMANLI ASKERİ TEŞKİLATINDA İSLAHAT HAREKETLERİ ALEADDİN AVCI
1977 OSMANLI SAFEVİ ESNAF TEŞKİLATI KAZIM RUHANI
1977 OSMANLI İRAN MÜNASEBETLERİ ALİ DJAFER POUR
1977 IV.MURAT DEVRİNDE OSMANLI SAFEVİ MÜNASEBETLERİ KERİM YANS
1974 MÜHENDİSHANE-İ BAHRİ-İ HUMAYUN’UN TARİHÇESİ ENVER ÇELEBİ
1974 VİDİN SANCAĞI TIMARLARI İCMAL TAHRİR DEFTERİ MUHARREM GÜNGÖR
1976 İCMAL-İ LİVA-İ SULTAN ONU MUSTAFA BAŞBOĞAN
1974 MEMALİK-İ OSMANİYEDEKİ RUMELİ KADILIKLARI DEFTERİ KADİR SİNAN
1974 ŞERİFİ FETİHNAME-İ KIBRIS HİLMİ GÜL
1975 BAŞMAK VE BAŞMAKLIK MÜESSESESİ SÜMER TAŞER
1974 MEMALİK-İ OSMANİYE’DEKİ RUMELİ KADILIKLARI DEFTERİ RAMAZAN ARTIRAN
1974 H 859 –M 1454 TARİHLİ VİDİN SANCAĞI TIMARLARI İCMAL TAHRİR DEFTERİ SEMA HAKSEVER
1974 FETVA MÜESSESESİ VE TAYİN OLUNAN MÜFTÜLER MUSTAFA YALÇIN
1974 H 968 E AİT VARİDAT VE MASARİFAT MUHASEBESİ İCMAL
DEFTERİ
OSMAN BLANALI
1974 LARENDE ‘DE H 990-1225 YILLARINDA GEÇEN BAZI
OLAYLARA AİT BELGELER
ALİ EKİNCİ
1975 VARİDAT VE MASRAF KAYDI DEFTERİ H 936 (1529-1530) TEVFİK ÜNLÜ
1970 İSTANBUL ŞER’İYYE SİCİLLERİ DAİRESİNDEKİ 1027 NOLU
EVKAF DEFTERİ
MEHMET İPŞİRLİ
1975 XVI. ASIRDA EYALET-İ RUM HASLARI İLE İLGİLİ BIR KISIM
BELGELER
M.ALİ ERKUT
1972 RAMBERTİ’NİN TÜRKLERİN SORUNLARI HAKKINDA 2.
KİTABININ TERCÜMESİ
SELAHATTİN BOYACI
1974 H.958 (M.1551) TARİHİNDE BİR KISIM KAZALARA TEVZİ EDİLMİŞ KÜREKÇİLERLE İLGİLİ BELGELER SELİN EKİM
1974 II.BEYAZID’IN EDİRNE’DEKİ TESİSLERİNİN VAKFİYESİ ABDULLAH DÖRTLEMEZ
1966 KAZABAD HASLARININ TOKAD KADISI HAYREDDİN TARAFINDAN YAPILAN MUHASEBE İCMALİ H.969
BASBAKANLIK ARŞİVİ ,KAMİL KEPECİ TASNİFİNDE No:3061
İRFAN YAPICI
1970 KANUNİ DEVRİNDE DİYARBEKİR BEYLERBEYLİĞİ LÜTFULLAH ARTIK
1971 XVI. ASIRDA BURSA YENİŞEHİR KAZASI YAŞAR YILMAZ
1974 MEŞRUTİYET ÖNCESİ İRAN’DA SINAİ EKONOMİNİN
GELİŞMESİ
AHAD BEHDJAT