Tarih Dergileri

Türk Yurdu

1955 “Vambery (1832-1873) nin Türklüğe bağlılıği
1965 “Atatürk ilkeleri ve Atatürk ülküsü”
1965 “Istanbul fethinin bugün taşidiği anlam ve önemi”
1966 “Kanuni Sultan Süleyman’in son seferleri ve ölümü”
1970 “Sadri Maksudi’nin Türk tarihi ve Türk soyu hakkindaki görüşleri”

Tarih Hazinesi

1950 “İkinci Murat zamanında Edirne”

Tarih Dünyası

1950 “Kanuni Sultan Süleyman’in Sigetvar’daki Türbesi”
1950 “Osmanli Tarihinde Türk-Macar Yakinliği”
1950 “Osmanli Tarihinde Türk-Macar Yakinliği” II
1964 “Iki Bulgar tarihcisinin iddialari ile ilgili mulahazalar”

Türkiyat Mecmuası

1942 “Macaristan’daki Türk hakimiyeti devrine ait bazı notlar”
1951 “XVI. asir başlarinda Osmanlı Devleti Hizmetindeki Akkoyunlu Umerasi”
1953 “Murad I. Tesisleri ve Bursa Imareti Vakfiyesi”

Aylık Ansiklopedi

1945 Kosova Meydan Muharebesi, Birincisi (791/1389)”

Kemalizm

1962 “Ölümsüz Ata”
1962 Cumhuriyet ve Milli Hakimiyet
1966 “Atatürk İlkeleri”
1968 “Devrimci Atatürk”
1970 “Atatürk ve Ulusal Egemenlik”
1971 Cumhuriyet ve Ulusal Egemenlik””
1973 “Ölümsüz Atatürk”
1975 “Asker ve Devlet Başkanı Atatürk”
1975 “Atatürk ve Ulusal Egemenlik”
1976 “Ölümsüz Ata”

Bilgi

1952 “Türk Tarih Kurumu ve Milli Tarih Ülküsü”
1952 “Fatih Kanunnameleri”
1952 “Ismail Gaspirali (1851-1914)”
1953 “Abidelerimizin bugunku hazin hali, Sivas-Divrigi-Malatya”
1953 “Vefa Kultur Muhiti”
1953 “Ronesans Hukumdari Fatih”
1953 “Yunanistan’da Turk Eserleri. Bir seyahatten Hatiralar”
1954 “Bir Seyahatten Hatiralar ve Intibalar. Gumulcune’de mevcut Turk eserleri II”
1954 “A. Adivar’in Bizans’da Yuksek Mektepler (Ozet)”
1954 “Macar Krali Korvin Mathias’dan Beyazid Il’ye gelen mektup”
1954 “Eski Kutuphaneler I”
1954 “Bati Trakya Gocmenleri”
1954 “Eski Kutuphaneler II”
1956 “Turkiye Muallimler Birligi hakkinda bir rapor”
1957 “Plevne Kahramani ve Marcarlar”

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi

1971 “Lehistan Tatarlari hakkinda bir Risale, Risale-i Tatar-I Leh”
1971 “Karaharman, Dobruca’nin kaybolmus bir koyu (Tudor Matesku’dan tercume)”
1974 “Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi”

Belgeler

1964 “Venedik Devlet Arşivindeki Vesikalar Külliyatinda Kanuni Sultan Süleyman Devri Belgeleri”
1971 “Venedik Devlet Arsivindeki Belgeleri Kolleksiyonu ve Bizimle İlgili diğer Belgeler”

İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi

1960 “X. Milletlerarasi Dinler Tarihi Kongresi”
1960 “İtlaya Kütüphanelerindeki Bazi İslami Yazmalar I”
1960 Ebussuud Fetvalarinda ve XVI. Asir Ser’iyye Sicillatinda”
1970 “Devlet Adamlari Vasiflari ve Tarihimizde bazi Bilgin Devlet Adamlari”
1971 “Italya Kutuphanelerinde bazi Islami ve Turkce Yazmalar  II”
1971 Kaldy-Nagy Gyula, Haracz-szedok es a reajak Torok vilag a XVI. Szazadi Magyarorsagon (XVI. Yuzyilda Macaristan’da Turk Dunyasi, Harac toplayanlar ve Reaya)”
1971 “Italya Kutuphanelerinde bazi Islami ve Turkce Yazmalar III”
1973 “Taskopru-zade ve Ilmi Gorusleri I”
1975 “Taskopru-zade ve Ilmi Gorusleri II “
1977 “Ziya Gokalp’e gore Halkcilik, Milliyetcilik, Turkculuk”

Cahier Du Monde Russe et Sovietique

1970 “L’expedition Ottomane contre Astrakhan en 1569″    FRENCH

Vakıflar Dergisi

1965 “15. ve 16. Asirlarda Eyalet-i Rum”
1968 “XVI. Asirda Karaman Eyaleti ve Larende-Karaman-Vakif ve Muesseseleri”

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi

1949 “XVII. Asir baslarinda Erdel Hadiseleri ve Bethlen Gabor’un Beylige Intihabi”
1952 “Kara Uveys Pasa’nin Budin Beylerbeyligi”
1953 “Fekete Lajos, Ostrogan Sancaginin 1570 yili Vergi Tahriri”
1955 “Rustem Pasa ve Hakkindaki Ithamlar”
1961 “Macaristan’da Turklerin Mulk Sistemi”
1964 “Iki Bulgar Tarihcisinin Iddialari ile ilgili Mulahazalar”
1966 “Kanuni Suleyman’in 1566 Szigetvar Seferi Sebepleri ve Hazirliklari”
1967 “Kanuni Sultan Suleyman’in Timar ve Zeamet Tevcihi ile Ilgili Fermanlari”
1971 “Muesseseler Tarihimizin Kaynaklarindan 1579 senesinin Rumeli Sadareti Sicillerinden bazi Onemli Kayidlar”
1979 ”Kanuni Sultan Suleyman Devrine ait Bosna ve Hersek ile ilgili Venedik Arsiv’indeki Turkce Belgeler hakkinda ”

A.U.Dil Tarih Coğrafya Dergisi

1955 “XVI. Asir ortalarinda Osmanli Devletinin Tuna Havzasi ve Akdeniz siyasetleri, bunlar arasinda Alaka ve Irtibat”

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi

1982 “Macaristan’daki Turk Idaresi ile ilgeli bazi Kaynaklar”

Türkiye Turing Otomobil Kurumu Belleteni

1955 “Fatih ve Balkanlar”

Turcica

1969 “Un apercu general sur l’histoire des Institutions de l”empire Ottoman au XVI. siecle”   FRENCH
1971 “Katip Celebi, Interprete et Renovateur des Traditions Religieuses au XVII.e siecle”      FRENCH
1975 “Un Register de Depenses de Beyazid II durant la campagne de Lepante de 1499″        FRENCH

Il Vetro, Roma

1979 “La ralazioni Veneto-turche nell’eta di Solimano il Magnifico”    ITALIAN

East European Quarterly, Colorado

1973 “Documents on Ottoman-Wallachian Relations during the Reign of Michael the Brave”  ENGLISH

Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

1974 “Tarihte Türk-Leh Münasebetleri”

Prilozi

1958 “Sokullu Mehmed Pasa’nin bir talimati ve 1572 tarihinde Bosna ile alakadar birkac vesika. Turkce metni, Sirpca tercume, vesikanin faksimilesi ve Fransizca ozet”
1967 “Ajalet Rumelija, tercumesi H.Sabanovic”
1976 “Napoli Krali tarafindan II Beyazid ve Ahmed Pasa (Gedik) ya gonderilen mektublarin Turkce suretleri ve diger ilgili iki mektub”

Assoc. Intern. d’Etudes au Sud-est European Bulletin

1971 “La conception de Nicolas lorga sur l’Empire Ottomane”  FRENCH

Szekesfehervar Evszazadai

1966 “Nagy Szoliman 1566″   HUNGARIAN
1966 “Szigetvar ostroma es HUNGARIAN

Recueils  de  la  Societe Jean Bodin , Bruxelles

“Fatih ve Devri”