V. T.T.K., Ankara

“Meclisi Vukela Mezbatlarına göre 1919 senesinde isgalleri ve talepleri karşısında İstanbul Hükümeti”