Önsözleri

1960

Hamdi Kresevlakovic, Cengic beyleri-Osmanli Devrinde Bosna-Hersek Feodalizmi Hakkinda Bir etud.

1973

“Önsöz” Prof.A.Zeki Velidi Togan Armağanı
“Önsöz” Jozsef Molnar, Macaristandaki Turk Anitlari

1979

“Ayn-I Ali Risalesi ve Osmanli Imparatorlugu Teskilat ve Muesseselerini Aydinlatmadaki buyuk onemi” Any-I Ali Efendi, Kavanin-I Al-I Osman der Hulasa-iMezamin-iDefter-I Divan tipki basimina önsöz