Kongre Tebliğleri & Raporları

1943 (15-20 Kasim) III. Turk Tarih Kongresi, Ankara
“Rumeli’nin iskaninda ve Türkleşmesinde Yürükler”
1948 (10-14 Kasim) IV. Turk Tarih Kongresi, Ankara
“XVI. Asırda Mukataa ve İltizam işlerinde Kadılık müessesesinin rolü”
1951 (15-22 Eylül) XXII. Müsteşrikler Kongresi, İstanbul ” Murat I tesisleri ve Cekirge Imareti Vakfiyesi ”” Le ‘Tavarihi Ali Osman ‘ par Muhammed Ibn Elvan jusque 891 h. ”
1952 K.T.K.D
1952 (24 Eylül) XVeme Congres Intern. de Sociologie, Istanbul
“Les institutions sociales et culturelles de la colonization et leur action spirituelle dans la Peninsule Balkanique; les zaviyes, les couverts et les muallimhanes, les ecoles primaires”(Download)
1954 (21-28 Ağustos) 23rd Intern. Congress of Orientalists, Cambridge” L’organization et l’administration du Roumeli au temps du Kanuni Sultan Suleyman ”
1955 (12-15 Nisan) 5e Congres Intern. de Science Onomastiques, Salamanca
1956 (12-17 Nisan) V. Turk Tarih Kongresi  Ankara
“Meclisi Vukela Mezbatlarına göre 1919 senesinde isgalleri ve talepleri karşısında İstanbul Hükümeti”(Download )
1956 IV. Milli Eğitim Şurasi
“XIX. Yüzyılın sonuna kadar Türkiye’de garplılaşma hareketlerinin mana ve degeri”
1957 XXIV. Internationaler Orientalisten Kongress Mustesrikler Kongresi, Munchen” La traduction des lettres de KORVIN  MATHIAS a BAYEZID II. ”
1959 Societe Jean Bodin, Paris
1960 J.A.H.R.Kongress Marburg / Lahn
“X. Milletlerarası Dinler Tarihi Kongresi
İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, II/2-4 s.189-192

1961 (20-28 Ekim) VI. Turk Tarih Kongresi  Ankara
“XV-XVI. Yüzyıllarda Eyalet-i Rum”
1962 (3-9 Haziran ) Societe Jean Bodin  ”Gouvernes & Gouvernants ”” Les  Ayams, institution  de  gouvernes  dans  l’Empire Ottoman  aux XVIII e XIX e siecles ‘(Download )
1964 “LaSociete Jean Bodin, Wien
” La prevue et le temoignage dans la jurisprudence des ‘Fetva’ d’Ebuss’ud et  quelques examples d’application aux tribunaux Ottomans du XVIeme siècle
1965 (29.8-5.9) CISH
XII. Congres Internat. des Sciences Historiques, Vienne (Autriche)
Response of T.G to “S. Pascu (Romen); Mavrodin / Porchnev / Antelava (Rus)
XV-XX yuzyillarda merkezi ve guney dogu Avrupa koylu hareketleri
1966 (28.6-1.9) Sofya Kongresi Raporu
1966 Societe Jean Bodin, Rennes
1969 Erzurum Kongresinin 50.Yildönümü
1970 (25-29 Eylül) VII. Turk Tarih Kongresi
“1919 da Anadolu’da Yabancı İşgal ve Tahriklerinin doğurduğu problemler”
“Venedik Doju ve Leh kralına verilen bir kısım ahitnamelerin sekil ve mukteva bakımından taşısıkları önem ve tarihi gerçekler”
1970 Societe Jean Bodin, Bruxelles
L’etendue du Pouvoir de Soliman le Magnifique au XVI, Siècle
1970 CISH
XIII. Congres Internationale des Sciences Historiques, Moscou
1970 A.I.E.S.E.E.
Association Internationale des Etudes du Sud-est Europeen, Athens
Güney Doğu Avrupa Araştirmalari Kongresi
1971 6-12 Eylul  XIVE Congres Internat. des Etudes Byzantines, Bucarest  Intervention # 1  7 Eylul 1971 AHRWEILER RAPORU HAKKINDA Intervention  # 2     7 Eylul 1971  RAUF HUSEYINOF (BAKU  UNIVERSITESI ) RAPORU HAKKINDAIntervention # 3     10 Eylul 1971 STANESCU ‘ YA  CEVAP
1971 (22-28 Ağustos)       Byzantologie Congres, Szeged & Permanent International Altaistic Conference

Analyse d’un document original qui permet de donner un apercu sur les depenses variees du Sultan Bayezid II pendant l’expedition de Lepanto en 1499
SZEGED Altay Dilleri Kongresi  Konusmalar  # 1    23 Agustos, Genel Kurulda Altaistik calismalari hakkinda TTK tarafindan ve bizzat Tayyib Gokbilgin’in faaliyetlerine dair,Intervention # 1 De Groot ‘un 17 ve 18. asirlarda Osmanli-Hollanda munasebetleri uzerindeki tebligi ile ilgili olarak.Intervention # 2 Matuz’un Kanuni Sultan Suleyman devri belgeleri uzerindeki tebligi ile ilgili olarakIntervention # 3 Tveritinova’nin Turkcedeki ziraat koyleri uzerindeki tebligi ile ilgili olarak.
1972 (9-11 July)  Sofya kongresi
1973 Müsteşrikler Kongresi, Paris
1973 Societe Jean Bodin, Bruxelles
Les Grands Empires – L’empire Ottoman, formation, evolution, disparition“(Download)
1975 (22-25 Ağustos) CISH
XIV. International Congressof Historical Sciences, San Francisco
“La Politique Ottomane Devant la Reforme”(Download)
1975 (21-27 Eylul) Vth International Congress of Turkish Art, Budapest
1978 Mayıs Türk-Romen Tarihçileri Kollokyum Tebliği (Belleten XLII/168)
“La structure des relations Turco-Roumaines et dans raisons de certains hukums, ferman, berat et des orders des Sultans addresses aux princes de la Moldavie et de la Valachie aux XV et XVII siècles”
1979 Teskilat Tarihi acisindan Eyalet-i Rum ve Ilk Tahrinlerin Aydinlattigi Ozellikleri1301-1312 (1894 Tarihli Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’ye gore Imparatorluk Teskilati) ozetle
1980 CISH
XV. Congres International des Sciences Historiques, Bucarest
“Fondation, Donation et Biens des Communautes Religieuses: Les Wakfs et Leur Role Economique et Social”(Download)